Handelsbetingelser - Forbrugeren

Nedenstående betingelser er gældende for handel med og gennem:

Event It ApS
Sindalsvej 7
8240 Risskov

Tlf.: +45 4422 8888
Web: event.it

Mail: support@event.it

CVR nr.: 3404 6875

Pkt. 1 Forholdet mellem Forbrugeren og Event It ApS

Enhver leverance sker på grundlag af nærværende handelsbetingelser.

Event IT ApS leverer udelukkende en platform til formidling af salg af billetter, kontingenter og andre ydelser mellem ydelseskøberen (Forbrugeren) og den ansvarlige arrangør/sælger (Arrangøren).

Pkt. 2 Håndtering af personoplysninger

Event IT ApS giver ingen personlige data videre til tredjemand. Event IT ApS forbeholder sig dog ret til at videregive data til arrangøren, hos hvem du har foretaget et køb. De personlige data indsamles med henblik på levering af billetter samt for at yde Sælger den service, at du kan blive kontaktet, hvis et arrangement bliver aflyst eller flyttet. De data, som Event It ApS registrerer, er reguleret af ‘Lov om behandling af personoplysninger’. Dataansvarlig er Arrangøren, mens Event It ApS er databehandler. Datatilsynet fører tilsyn med enhver behandling, der omfattes af loven. Loven kan findes i sin helhed og der kan findes yderligere information om Datatilsynet på: www.datatilsynet.dk.

Pkt. 3 Betaling

Betaling på Event It ApS systemer kan gennemføres med de fleste betalingskort samt MobilePay. Det er dog op til Arrangøren at bestemme, hvilke muligheder, der konkret kan benyttes ved betaling. Al kommunikation mellem Forbrugeren og betalingssystemet foregår krypteret. Dine kortoplysninger sendes direkte til betalingsudbyderen udenom Event It ApS’s systemer. Event It ApS har således ikke adgang til dine kortoplysninger.

Din betaling hæves, når købet gennemføres og kvitteringen/billetten er afsendt.

Pkt. 4 Levering af billetter

De købte varer leveres som elektroniske print-selv billetter/kvitteringer (PDF-format) og sendes til den e-mail, du indtaster i forbindelse med dit køb. Du kan også vælge at downloade billetterne direkte fra systemet umiddelbart efter, at du på skærmen kan se bekræftelsen på dit gennemførte køb. Vær opmærksom på, at du selv skal printe dine billetter og medbringe dem til arrangementet.
Mailen med billetterne bliver sendt umiddelbart efter dit køb. Hvis du ikke kan finde mailen i din indbakke, anbefaler vi, du leder i din spam-mappe. Har du ikke modtaget din mail en time efter dit køb, kan du henvende dig direkte til Arrangøren eller til Event It ApS på support@event.it.

Vær opmærksom på at:

• Billetten erstattes ikke ved bortkomst. Sørg derfor for at gemme din billet, så du altid kan printe en ny.
• Billetten refunderes kun af Arrangøren (ikke Event It ApS) og kun i tilfælde af aflysning.
• Evt. billet-, tilmeldings- og kortgebyr refunderes ikke. Ved eventuel refundering af køb, kan refusionen blive pålagt et gebyr.
• Event It ApS har intet ansvar over for Forbrugeren vedrørende Arrangørens betalingsstandsning, konkurs, aflysning af arrangement eller eventuelle andre reklamationer vedrørende arrangementet. Al henvendelse herom rettes til Arrangøren.
• Event It ApS og/eller Arrangøren har intet ansvar for problemer, som skyldes kopiering, forsvundne, stjålne eller videresolgte m.m. billetter.
• Sælger kan kontaktes som angivet under ”Kontakt arrangør” på event siden. Alternativ kan Arrangørens kontaktoplysninger oplyses ved at kontakte Event It ApS på support@event.it.

Pkt. 5 Levering af bekræftelser

Du får tilsendt en bekræftelse på dit køb til den e-mail du indtaster i forbindelse med din indmeldelse eller betaling af medlemskontingent. Du kan også vælge at downloade bekræftelsen direkte fra systemet umiddelbart efter, at du på skærmen kan se bekræftelsen på dit gennemførte køb. Hvis du ikke kan finde mailen i din indbakke, anbefaler vi, at du leder i din spam-mappe. Har du ikke modtaget din mail en time efter dit køb, kan du henvende dig direkte til Arrangøren eller til Event It ApS på support@event.it.

Pkt. 6 Fortrydelse

I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler §17 stk. 2 jf. §9 stk. 2 nr. 2a” er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten. Tilmeldings-, billet-, kort- og evt. administrationsgebyrer refunderes ikke.

Pkt. 7 Priser

Det vil altid være angivet på opsummeringssiden samt på fakturaen hvilke beløb, der er momsbelagt og hvilke, der ikke er. Hvis intet andet er specifikt angivet indeholder de viste beløb eventuelle ekstra afgifter så som told m.m.

Vær opmærksom på at:

• Event It ApS har intet ansvar over for Forbrugeren ved Sælgers betalingsstandsning, konkurs, eller eventuelle andre reklamationer vedrørende købet. Al henvendelse herom rettes til Arrangøren.
• Arrangøren kan kontaktes som angivet under ”Kontakt arrangør” på siden for køb, indmeldelse og kontingentbetaling. Alternativ kan Arrangørens kontaktoplysninger oplyses ved at kontakte Event It ApS på support@event.it.

Pkt. 8 Automatisk fornyelse af medlemskab (Kun i forbindelse med tilmelding/køb af medlemskab)

Hvis du forbruger et medlemskab, kan du vælge at dette skal fornyes automatisk ved udløb. Du kan også slå automatisk fornyelse til, når du fornyer dit medlemskab.

Er automatisk fornyelse muligt for dit medlemskab, skal du aktivt vælge det til eller fra. Købet af dit medlemskab kan kun gennemføres, når du har taget stilling til automatisk fornyelse af medlemskabet.

Nogle køb kan være betinget af, at du vælger at slå automatisk fornyelse af medlemskab til. I disse tilfælde kan du kun vælge, at du gerne vil slå automatisk fornyelse af dit medlemskab til. Du skal derfor aktivt vælge at slå det til, selvom det er den eneste valgmulighed.

Information før automatisk fornyelse af medlemskab
Før dit medlemskab bliver fornyet automatisk, modtager du en e-mail. I denne mail fremgår det, hvornår dit medlemskab bliver fornyet.

Når dit medlemskab er blevet fornyet, modtager du på mail en faktura for købet.

Afmeldelse af automatisk fornyelse af medlemskab
Hvis du ønsker at afmelde automatisk fornyelse af dit medlemskab, kan du enten trykke på linket i din kvitteringsmail eller på linket i den mail, du modtager, før dit medlemskab bliver fornyet.

Du kan altid afmelde den automatiske fornyelse af dit medlemskab. Bemærk dog, at det ikke har betydning for dit medlemskab, før det skal fornyes. En afmelding af automatisk fornyelse er derfor ikke det samme som en udmelding eller annullering af dit medlemskab.

Skift af betalingskort til automatisk fornyelse af medlemskab
Ønsker du at benytte et nyt betalingskort til automatisk fornyelse af dit medlemskab, skal du afmelde den automatiske fornyelse af dit medlemskab. Når medlemskabet skal fornyes, modtager du en mail med instruktion om, hvordan du fornyer dit medlemskab. Når du gør det, kan du angive, at du fremadrettet gerne vil bruge dit nye betalingskort til automatisk fornyelse.

Hvis dit betalingskort ikke er gyldigt, når dit medlemskab bliver automatisk fornyet, vil du modtage en mail med informationer om at forny dit medlemskab.

Pkt. 9 Forbehold for fejl og mangler

Event It ApS tager forbehold for fejl og mangler i priser og beskrivelser.

Sælger er eneansvarlig for rigtigheden og lovligheden af de oplysninger, der meddeles til Event It ApS og videregives af denne til Forbrugeren.

Pkt. 10 Aftaleændringer

Event It ApS kan på et hvilket som helst tidspunkt ændre forretningsbetingelser eller priser med et varsel på 30 dage.

Pkt. 11 Værneting

Aftalen er underlagt dansk ret og uoverensstemmelser mellem forbrugeren og Event It ApS afgøres ved retten i Aarhus.